Bij VeranderingVerankerd geloven we niet in wondermiddeltjes. Verbeteren en veranderen is hard werken. We creëren met de inzet van de benodigde middelen een team dat écht gaat samenwerken. We geven inzicht en zorgen voor impact, die blijvend is. Dat is wat we beloven.

We geloven dat ieder teamlid progressie kan laten zien op de lange termijn. Hoe? Houd het klein, maak het concreet en veranker door collectieve afspraken.  VeranderingVerankerd gebruikt het principe van ‘doeltreffend samenwerken’. VeranderingVerankerd werkt samen met een netwerk aan professionals op het gebied van verandermanagement, teambuilding en coaching. Na een uitgebreide intake, wordt helder wat nodig is, dat is lang niet altijd hetgeen dat wordt gevraagd.

Dus zit u in een team waar de samenwerking beter kan (?) of vormt u binnenkort een team waarbij u een goede start wilt maken? VeranderingVerankerd biedt grip op de succesfactoren voor het beste team!

          Kleine veranderingen in prioriteit, attitude en gedrag,

                                       hebben grote impact op de resultaten van projectteams. 

het Opstart Team by VeranderingVerankerd

foto: Sander Poppe

foto: Sander Poppe

We zullen u helpen bij hetgeen uw team nodig heeft en dat is niet altijd wat gevraagd wordt of wat u denkt. We bieden uw team inzicht en zorgen ervoor dat deze worden omgezet in doeltreffende acties, waardoor veranderingen verankeren in uw team. 

 

WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?

De gewenste verandering in uw team verankeren, dat is wat we doen. Het is onze missie en merkbelofte: we beloven dat veranderingen verankerd worden. VeranderingVerankerd biedt grip op de succesfactoren voor het verkrijgen van het beste team. Dit doen we met name binnen technische grond-, weg- en waterbouw omgevingen. Daar is het bij elkaar brengen van verschillende vakmensen met verschillende ideeën, belangen, doelstellingen en achtergronden een uitdaging. Gelukkig spreken we de taal, omdat we zelf jaren in deze wereld hebben gewerkt. Daarom zijn we daar op ons best. We zijn no-nonsens, scherp, kritisch en hebben impact en dit kan confronterend zijn…maar we bedoelen het goed.

WAT ZIEN WE?

We zien dat er in de technische grond-, weg- en waterbouw omgevingen, keihard wordt gewerkt door mensen met hart voor hun vak. We zien mensen met een enorm groot zelf oplossend vermogen, dit combineren ze met een flinke dosis actiegerichtheid. Er worden veel zaken snel opgelost. Maar helaas niet allemaal in de juiste richting… We zien jammer genoeg dat er veel te veel aan symptoombestrijding wordt gedaan, waardoor het werkelijke probleem in stand blijft.

 

SYSTEMATISCHE AANPAK

Het programma INZICHT en IMPACT is ontwikkeld om op een systematische wijze problemen aan te pakken bij de bron. Door ogenschijnlijk kleine veranderingen, die het hele team doormaken, wordt er grote verbeteringen in het teamprestaties gemeten. Deze werkwijze kent 5 stappen. Lees hieronder meer over onze aanpak.

Weten hoe Serious Gaming kan helpen bij bronbestrijding van veranderingen (?), klik dan hieronder op de link.

 

  

Voorbeeld uit de praktijk:

Uit een enquête (2017-2018) van meer dan 500 medewerkers werkzaam op projecten in de grond-, weg- en waterbouw,  blijkt dat de grootste problemen in de integrale samenwerking worden veroorzaakt doordat: 

  1.  ‘verwachtingen van medewerkers onderling niet helder zijn en verwachtingen naar elkaar niet uitsproken worden’,
  2. tevens blijkt dat mensen elkaar  nauwelijks ‘aanspreken op gemaakte afspraken’.
  3. Daarnaast blijkt dat 'medewerkers onvoldoende waardering uitspreken voor elkaar elkaar nauwelijks complimenten geven' en elkaar hierdoor motiveren en stimuleren.

SYSTEMATISCHE AANPAK

Op een systematische wijze problemen aanpakken bij de bron.

Doeltreffend veranderingen verankeren doe je door;

  1. Het probleem en de doelstelling haarscherp krijgen, dan pas acties bepalen

  2. Kleine stappen nemen, deze leiden al snel tot veranderingen die groter zijn dan je dacht (en dit houden we ook makkelijker vol)
  3. Collectieve teamafspraken maken en elkaar eraan houden
  4. Effecten meten 
  5. Evalueren en bijsturen waar nodig

  

De formule voor veranderen en verbeteren in de juiste richting:

V = P x D x A

In deze formule staat:

V voor de verandering

P voor het probleembewustzijn (inzichtelijk)

D voor het doelbeeld (helder beeld over de gewenste situatie; concreet/tijdgebonden/realistisch/uitdagend) en

A voor de acties (SMART geformuleerd incl. vervolgacties en tussendoor polsen hoe het ermee staat)

 

In  deze formule is elke factor een getal tussen de 0 en de 1. Je ziet dan hoe moeilijk het is om een verandering voor elkaar te krijgen. Ga er maar van uit dat wanneer de V(erandering) =<0,5, de verandering steeds onwaarschijnlijker wordt. Indien een van de factoren 0 is, is verandering onmogelijk.

 

Wilt u een PSU waarbij het team gesteld staat voor de klus en waarbij er afspraken worden gemaakt die men nakomt(?), klik dan hieronder op de link.

 

 

 

BRONBESTRIJDING

 

Om aan bronbestrijding te doen dien je goed een helder bewustzijn te hebben van je probleem. Dat is hiernaast schematisch weergegeven.

 

 

 

 

Wilt u weten hoe de inzet van Management Drives kan helpen een probleem bij de bron bestrijden (?), klik dan hieronder op de link.

 

 

 

Een probleem kent dikwijls een ‘technische kant’ en een ‘adaptieve kant’. Het oplossen van het technische probleem is vaak het probleem niet. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt een maagverkleining krijgt, dan lost de chirurg dit technische probleem vrij eenvoudig op, door een (technische) operatie. Het adaptieve probleem is dat de patiënt na de operatie zijn levensstijl dient aan te passen (ander voedingspatroon, minder eten in andere frequentie etc.). In technische grond-, weg- en waterbouw omgevingen is dit niet anders. de technische problemen zorgen over het algemeen niet voor de hardnekkige problemen, deze zitten veel meer op het adaptieve vlak.

 

Wanneer het probleem duidelijk in kaart is gebracht en het doelbeeld helder is, dan kunnen acties bepaald gaan worden. Als je deze vervolgens uitvoert (consequent, afspraken nakomt, elkaar aanspreekt, kortom met discipline), dan kan het niet anders dan dat je inspanning beloond wordt met 2 zaken:

  1. Het behalen van je doel;
  2. Het behalen van je doel op een prettige wijze, omdat het team wist wat hen te doen stond en eenieder zijn bijdrage kon leveren.

 

Meer weten en benieuwd hoe u geholpen kunt worden door VeranderingVerankerd? Neem dan contact met ons op.

Waar we voor hebben mogen werken: