Management Drives

Iedereen heeft een aantal drijfveren, het zijn voorspellers van gedrag. Drijfveren bepalen waarom u iets doet of laat, sturen uw gedrag en gevoel en bepalen uw waarnemingen. Ook bepalen ze ons persoonlijk leiderschap. Management Drives biedt organisaties een instrument dat verassende en nieuwe inzichten geeft in wat medewerkers, teams en de organisatie motiveert. Het juist verankeren van deze inzichten in de praktijk is garantie voor resultaat.

 

VeranderingVerankerd is gecertificeerd partner van Management Drives (MD), waardoor wij dit instrument kunnen inzetten bij uw (project)organisatie. Onze MD gecertifieerde trainers meten op basis van een online vragenlijst persoonlijke drijveren. Dat kan zowel op individueel niveau als voor en met een heel team. Tevens is het zeer waardevol om de  teams van Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar te vergelijken en op basis van de teamprofielen voorspellingen te doen over mogelijke valkuilen bij samenwerking. Hierop anticiperen kan een hoop leed voorkomen. We maken een analyse en bespreken dit en adviseren bij vervolgstappen, zodat de opgedane ervaringen en inzichten worden verankerd in de dagelijkse praktijk.

 

Management Drives meet uitsluitend wat u, of uw team motiveert, waar u prioriteit aan geeft, hoe u de organisatie beziet en hoe dat uw stijl van denken, doen en communiceren kleurt. De uitslag uw drijfverenprofiel (of teamprofiel), is dus niet veroordelend, want goede of foute drijfveren bestaan niet. Het drijfveren profiel doet recht aan wie u bent en waartoe u gedreven wordt. Als u uitdrukking kan geven aan uw drijfveren komt u in uw kracht te staan. Het helpt u tevens de drijfveren van uw collega’s te herkennen en te erkennen. Met die kennis van drijfveren in uw team kunt u ook de kracht van anderen helpen naar boven te brengen en dient het zodoende het teamgevoel en teamprestatie.

 

Drijfveren en gedrag

De drijfveren in Management Drives, we meten er zes, hebben voor iedereen een verschillende intensiteit en volgorde, wat resulteert in een enorme diversiteit aan mensen. Ieder mens is uniek. De Management Drives vragenlijst meet deze drijfveren snel en nauwkeurig. Het versimpelt niet de manier van kijken naar mensen, maar biedt een gemeenschappelijke taal om mogelijke verschillen te duiden en te bespreken. De individuele profielen kunnen vervolgens worden samengenomen, zodat een goed cultuurbeeld ontstaat van een team, afdeling of organisatie. Op die manier draagt de kennis van elkaars drijfveren bij aan de teamcommunicatie en teameffectiviteit.

 

Wat we o.a. doen:

 

  • Individuele profielen
  • Teamscan
  • Cultuurscan
  • Teamprofiel

Management Drives meet uitsluitend wat u motiveert, waar u prioriteit aan geeft, hoe u de organisatie beziet en hoe dat uw stijl van denken, doen en communiceren kleurt. De uitslag, uw drijfverenprofiel, is dus niet veroordelend, want goede of foute drijfveren bestaan niet. Het drijfveren profiel doet recht aan wie u bent en waartoe u gedreven wordt. Als uw uitdrukking kan geven aan uw drijfveren komt u in uw kracht te staan. Het helpt u tevens de drijfveren van uw collega’s te herkennen en te erkennen. Met die kennis van drijfveren in uw team kunt u ook de kracht van anderen helpen naar boven te brengen en dient het zodoende het teamgevoel en teamprestatie.