Teamontwikkeling

Teamontwikkeling begint met inzicht. Er dient een haarscherp beeld te zijn over het team. Waar staat het team? Hoe zijn de verhoudingen tussen de verschillende teamleden, wat zijn sterktes en zwaktes, wat drijft het team en haar leden? Waar liggen de grootste uitdagingen, risico's en oorzaken van problemen? Pas als er inzicht is, kan je invloed gaan bepalen en dit vervolgens omzetten tot impact.

 

VeranderingVerankerd heeft hiervoor meerdere methodes, afhankelijk van de behoeftes van het team, de aard  van het project en de fase waarin het zich bevindt. Ten aller tijde gaat het om een combinatie van INHOUD, PROCES en MENS.

Kort gezegd gaan we eerst voor inzicht, pas dan wordt bepaald hoe er doeltreffend impact kan worden gerealiseerd, die blijvend zal zijn. Hieronder vind je veel gebruikte methodes zijn:

(MENS & INZICHT)

- ManagementDrives (inzicht in de kracht en de valkuilen van teams en haar leden)

- Lencioni (inzicht in de volwassenheid en ontwikkelde elementen samenwerking)

- Inzicht in prioriteiten: Wat zijn prioriteiten? Wat is belangrijk en urgent? Wat zijn de oorzaken van problemen en hoe lossen we deze op?

- Project Start Up: PSU/kick-off en PFU

- Serious Gaming

(MENS & PROCES & INHOUD

Raakvlakken en integraliteit:

- Gezamenlijke doelstelling (projectverbintenis)

- Sessie Werkpakketactiviteiten en Raakvlakken

- Gate review (doel, criteria per fase,  welke prio’s, wie doet wat, wanneer?)

- Doeltreffend vergaderen (ondersteuning on-side)

- Serious Gaming

 

 (MENS & IMPACT)  

Max 3 collectieve afspraken:

- Teamafspraken wekelijks terug laten komen.

- Bijsturen en ondersteunen waar nodig.

- Monitoren resultaten.

- Voorbeeldgedrag geldt voor hele team.

- Feedback carrousel (leren en doen)

- Collectieve afspraak over frequentie feedback

- Serious gaming