Projectmanagement

Het managen van een project in de openbare ruimte (grond- weg en waterbouw of in de ‘groene ruimte’, eco-hydrologisch).

‘BEST for Project betekent voor ons, dat een project slaagt als deze, binnen ‘Budget’, conform de ‘Eisen’, met tevreden Stakeholders en binnen de daarvoor bestemde Tijd gerealiseerd wordt.

Bij VeranderingVerankerd helpen we onze klanten op systematische wijze met het oplossen van het probleem aan de bron, vervolgens helpen we met verbeteren in kleine stappen, waardoor de verandering daadwerkelijk verankerd. Dit doen we door 2 dingen grondig te doen:

 

  1. Het probleem en de doelstelling haarscherp krijgen, dan pas acties bepalen;
  2. Kleine stapjes nemen, deze leiden al snel tot veranderingen die groter zijn dan gedacht

 

De formule voor veranderen en verbeteren in de juiste richting:

V = P x D x A

In deze formule staat:

V voor veranderen

P voor probleem (inzichtelijk)

D voor doel (helder beeld over de gewenste situatie; concreet/tijdgebonden/realistisch/uitdagend)

A voor acties (SMART geformuleerd incl. vervolgacties en tussendoor polsen hoe het ermee staat)

 

Omdat veel bronproblemen zich voordoen in samenwerking van mensen en (project)teams heeft VeranderingVerankerd zich hierin gespecialiseerd. Hier wordt op systematische wijze aandacht aan geschonken, met als gevolg projectteams die beter, effectiever en daarom efficiënter samenwerken.