PSU, PFU, kick-offs & Serious Gaming

PSU, PFU & Kick offs

VeranderingVerankerd verzorgt Project Startup’s (PSU ), Project Follow ups (PFU) en project Kick offs met als doel om een gezamenlijk fundament te bouwen, kort gezegd het snel en intensief “richten”van het project en het team.

Standaard ingrediënten zijn:

  • Persoonlijke kennismaking teamleden
  • Projectkennismaking betrokken partijen (EMVI/verantwoordelijkheden m.b.t. raakvlakken/ambities/doelen/belangen)
  • Projectverbintenis opstellen:

- Gezamenlijke projectdoelstellingen

- Kernwaarden & Samenwerkingsprincipes

- Kritische Succes Factoren (SMART)

- Verankering in het project

- Monitoren prestaties

 

Om naast succesvol te starten ook succesvol te verankeren in het project, voegen wij er 2 dingen aan toe: (1) we maken samen op basis van de ingrediënten een succesvolle Projectverbintenis– zodat ‘het ook van het team blijft’, en (2) we laten het er niet bij. In een startup zonder vervolg geloven wij niet, omdat elk project onder spanning komt en dan is voorkomen veel beter (en goedkoper), dan genezen. We meten daarom de prestaties, meten is immers weten.                 

                                                                                        

SERIOUS GAMING

Serious Games stellen je team in staat "gratis fouten te maken" en "stage te lopen in de toekomst". De werkelijkheid wordt gesimuleerd, waarbij houding, gedrag en attitude van de deelnemers loepzuiver en onvervalst naar voren komen. De meest gehoorde reactie is dat het heel gaaf is om te doen en dat het niet van echt te onderscheiden is. Het geeft exact de pijnpunten bloot bij de bron waar men in de echte projecten ook tegenaan lopen. Doordat deelnemers dit echt ervaren en voelen is het draagvlak voor de gewenste verandering direct aanwezig.

Speel het ' Alliantiespel'  of de 'Project game'   en oefen kennis en skills in de praktijk.

Serious Gaming 

gratis fouten  maken & stage lopen in de toekomst.