Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement bestaat voor ons uit 2 componenten (1 en 2), die we inzetten in alle fases:

 

PLANVORMINGSFASE:

We creëren de condities waardoor in de planvormingsfase de verschillende betrokken omgevingspartijen (bestuurders, politiek, ambtelijke instanties, bewoners etc.) draagvlak voelen voor het plan (realistisch, uitvoerbaar en te onderhouden):

  1. Stakeholdermanagement en communicatie;
  2. Conditionering (Beheer & Onderhoud, ecologie, verkeer, K&L, archeologie, bodem en milieu, NGE )

 

REALISATIEFASE:

Condities creëren om te kunnen starten met bouwen en te kunnen blijven bouwen:

  1. Stakeholdermanagement en communicatie;
  2. Conditionering (Beheer & Onderhoud, ecologie, verkeer, K&L, archeologie, bodem en milieu, NGE )

 

OPLEVEREN en OVERDRAGEN t.b.v. de BEHEER- en ONDERHOUDSFASE:

Condities creëren om te kunnen starten met beheer en onderhoud:

  1. Stakeholdermanagement en communicatie;
  2. Conditionering (de eisen en wensen van de eindbeheerders moeten al worden meegenomen in de planvormingsfase en de realisatiefase)